Ντουλάπα 2πόρτες 2συρτάρια 1σωλήνα 187x90x48 11500901