Ντουλάπα 3πόρτες 2συρτάρια 3ράφια 1σωλήνα 187x111x48 11501111